Detaljer om erbjudandet


Gäller 27 Febbruari 2015 tiden 26 Mars 2015

MID-LOW SEASON, March 2015

SINGLE STANDARD min. 90,00-max 110,00
SINGLE SUPERIOR min.110,00-max 130,00
DOUBLE STANDARD min.120,00-max 150,00
DOUBLE SUPERIOR min.150,00-max 180,00
TRIPLE STANDARD min.155,00-max 200,00
TRIPLE SUPERIOR min.190,00-max 220,00
QUAD STANDARD min.185,00-max 230,00
QUAD SUPERIOR min.230,00-max 280,00


Förfrågan om information eller kontrollera priser och tillgängliga rum online!

Bakåt!